Cover jb 2019Keramisch Jaarboek 2023

Het KGK Keramisch Jaarboek behoort bij het tijdschrift KGK (Klei Glas Keramiek) en wordt uitgegeven door SJP Uitgevers in samenwerking met NKV. Behalve de NKV-leden ontvangen ook de leden van de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) dit Keramisch Jaarboek naast het tijdschrift.
Dit jaar is de opzet van het jaarboek enigszins aangepast. De bedoeling is om het jaarboek ook buiten de gebruikelijke doelgroep te verspreiden, met het doel de potentie en mogelijkheden van keramiek breder onder de aandacht te brengen, ook onder groepen die (deels) buiten de sector vallen. Daarmee wil het Keramisch Jaarboek de rol versterken als bewaardocument, traditioneel bedoeld voor de branche en haar toeleveranciers, maar in toenemende mate ook als promotiemiddel, bedoeld voor bedrijven en organisaties buiten de keramische branche.
De toegevoegde waarde van keramische producten, zowel traditioneel als technische keramiek worden steeds vaker buiten de sector herkend en gewaardeerd. Dit niet alleen vanwege de esthetische en technische toegevoegde waarde, maar ook omdat de producten een interessante bijdrage kunnen leveren in termen van duurzaamheid. Dat geeft kansen. Om het promotionele karakter van het Jaarboek gestand te doen, is er dit jaar basisinformatie opgenomen over met name bouwkeramiek, vuurvaste keramiek, technische keramiek, glas en klei.
Net als de voorafgaande jaren is ook deze keer in het jaarboek een bloemlezing van samenvattingen opgenomen van artikelen die in het afgelopen jaar in KGK zijn verschenen. Verder bevat het KGK Keramisch Jaarboek 2021/2022 zoals ieder jaar een op de keramische industrie gerichte adressenlijst van bedrijven, instellingen, organisaties en musea.


Niet-abonnees van KGK kunnen het jaarboek 2023 (60 pagina’s) à € 25,- excl. BTW, excl. verzendkosten, bestellen bij SJP Uitgevers: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..